Zjišťování učebních stylů

Část první

Návod k postupu

Tato první část se skládá z pěti skupin textů po třech krátkých odstavcích. V každé skupině (1, 2, 3, 4 a 5) vyberete ten odstavec (A, B, C), který ve vás vyvolává nejpříjemnější pocity, s nímž se na první pohled nejvíce ztotožňujete, jenž ve vás nachází největší odezvu.

Nezabývejte se tolik věcným obsahem onoho odstavce, vyberte ho spíše na základě srovnávání s ostatními odstavci téže skupiny. Nejdříve si přečtěte všechny tři odstavce a pak si vyberte.

Nepřemýšlejte příliš dlouho, první reakce je obvykle nejlepší. Odstavec, který jste si vybral/a (A nebo B nebo C), zaklikněte puntík u příslušného písmene u každé skupiny (1–5).

Část druhá

Návod k postupu

Tato část se skládá z deseti položek. Každá obsahuje tři sloupečky po třech slovech. Zaklikněte písmeno (A nebo B nebo C) pro sloupeček, který vám zní nejlépe.

Část třetí

Návod k postupu

Tato část se skládá z deseti položek, po třech krátkých souslovích. Zakliněte písmeno A nebo B nebo C u té věty, která vám nejlépe zní.

Zdroj otázek: Mgr. Jana Trdá, Ph.D.